Groepsessies Rots en Water

Een lessenreeks bestaat uit 5 tot 12 lessen van een uur. De lessen gaan door buiten de schooluren.